Vakuové lití

Rychlá a nákladově efektivní malosériová výroba

Vakuové lití je technika umožňující rychlou výrobu funkčních plastových dílů v malých sériích. Časově i nákladově efektivní technika vakuového lití je využívána pro výrobu funkčních prototypů a koncových výrobků. Kvalita výrobků je srovnatelná s díly vyráběnými vstřikováním.

Proces výroby

Proces výroby probíhá ve vakuové komoře, ve které je za částečného vakua odlita polyuretanovou směsí připravená forma. Na základě požadavků na finální odlitek uplatňujeme při výrobě formy 2 odlišné následující přístupy.

Výroba master modelu a silikonových forem

Použití silikonových forem je vhodné v případech, kdy jsou kladeny vysoké požadavky na povrchovou úpravu výrobku a pro tvarově složeté díly. Zhotovení silikonových forem předchází výroba tzv. master modelu, nejčastěji pomocí 3D tisku. Následně je ve vakuové komoře za využití master modelu vyrobena silikonová forma.

Výroba pevných forem

Umožňuje-li to tvarová charakteristika dílu a pokud není prioritní precizní pohledová kvalita povrchu, je možné použít k odlévání pevné formy.  Nejčastěji z umělého dřeva zhotovíme na našem pětiosém obráběcím centru formy, které jsou následně použity pro odlévání finálního produktu. Výhodou pevných forem je vyšší odolnost a tím pádem i větší počet odlévacích cyklů.

Po odlití polyuretanu do hotové formy je materiál vytvrzen v digitálně řízené sušárně, kde jsou zajištěny ideální podmínky podle zvoleného materiálu. Po vyjmutí z formy je odstraněn přebytečný materiál a odlitek je očištěn.

Výhody

Použití

Technické možnosti výroby